Information

Särskild utbildning på gymnaial nivå

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till personer över 20 år, som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen omfattar utbildning på både gymnasial och grundläggande nivå. Inom särskild utbildning för vuxna kan du lära dig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda dig för yrkeslivet.

Läs mer om särskild utbildning för vuxna i Kungsbacka: HÄR

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit