Information

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Läs mer om utbildning i svenska för invandrare i Kungsbacka: HÄR

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit