FAQ - Frågor och svar

Hur lägger jag till kurser i min pågående studieplan?

Elever som är i studier kan välja att lägga till nya kurser till sin studieplan, kurser som börjar när den sista kursen i pågående studieplan är klar. Om du vill lägga till nya kurser till din studieplan, gör du en ansökan på den start som ligger öppen i kurskatalogen. I din ansökan anger du sedan att du vill lägga till kurser till pågående studieplan. Under A ”Mål med studierna” väljer du ”Mitt mål” och skriver i fritextrutan att du vill lägga till kurser till din pågående studieplan. Sista ansökningsdag är alltid 4 veckor innan startdatum och sista kompletteringsdag är alltid 3 veckor innan startdatum. Sista kompletteringsdag innebär att ansökan ska vara komplett och alla handlingar ska vara inkomna till Kompetenscentrum senast sista kompletteringsdag. Om du missar att lämna in ansökan i tid, måste du vänta till nästa nystart vilket innebär att du kan få ett oönskat uppehåll i dina studier. Om det är aktuellt, tex om du byter skola, kommer du få en kallelse till en obligatorisk introduktion från skolan du valt efter sista kompletteringsdag.

Kan jag ansöka om studieuppehåll?

Ansökan om studieuppehåll gör du hos din skola. Studieuppehållet söker du mellan två kurser. Studieuppehåll beviljas inte i en pågående kurs.

Kostar det något att studera?

Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv.

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit